Polska – kraina wygasłych wulkanów

Miliony lat temu na ziemiach dzisiejszej Polski wznosiły się aktywne wulkany. Zakończyły swoją aktywność około 25 milionów lat temu, ale ślady ich istnienia są widoczne do dzisiaj. Najstarsze pozostałości pochodzą sprzed 500 milionów lat, najmłodsze sprzed kilku milionów lat. Wulkany w Sudetach liczą około 450 milionów lat i często jedyną pamiątką po ich istnieniu jest lawa, zawierająca bazalt.

Najlepiej widoczne są wulkany na Dolnym Śląsku. Należały do typu tarczowego. Miały szeroki stożek, a ich lawa charakteryzowała się zasadowym charakterem.

W górach Kaczawskich, znajdują się kominy, przez które wydostawała się magma oraz połacie zastygłej lawy.

Niedaleko Złotoryi wznosi się wulkan Ostrzyca Proboszczowicka. Wznosi się na wysokość 501 metrów. Ponieważ kształtem przypomina najsłynniejszy japoński wulkan, nazywany jest Śląską Fudżijamą. Turyści odwiedzają krater wulkanu oraz wspinają się na pobliskie wulkany – Wilczą Górę oraz Czartowską Skałę. Utworzono wokół nich rezerwat. Znajdujący się tam kamieniołom odsłania lawę starszą, zawierającą kryształy oliwinu oraz lawę młodszego okresu. Charakterystyczne są także porwaki, czyli jasne pasma skał, które przemieściły się wraz z przepływającą lawą. Kolumnowe pęknięcia skał powstały w czasie stygnięcia i osiadania skał wulkanicznych. Kopalnia bazaltu dostarczyła budulca do budowy, miedzy innymi, Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie oraz metra.

Czartowska Skała ma kształt skrzywionego stożka. Zbocza są strome, zbudowane z bazaltów. To przykład wulkanu tarczowego.

Wilcza Góra jest pozostałością wulkanu, aktywnego w okresie trzeciorzędu. W zboczu znajdują się dwie jaskinie – Wilcza i Niedźwiedzia.

Góra św. Anny na Opolszczyźnie to wulkan, na którego zboczach znajduje się zabytkowa miejscowość. Stożek wulkanu zapadł się pod wpływem erupcji. Pozostała po nim kaldera. Wzniesienie sięga 408 metrów. Wulkan był aktywny 27 milionów lat temu. Magmę stanowiły płynne skały, a ich erupcji towarzyszyły wybuchy piroklastyczne. Po milionach lat aktywności, pusta komora magmowa zawaliła się. Do dzisiaj widoczna jest część komina wulkanicznego. Erozja odsłoniła fragmenty wulkanu, w postaci skał kredowych, tuf, czyli pozostałości piroklastycznych oraz brekcji lawowych.

Wulkany, które miliony lat temu były aktywne, wznoszą się w Górach Świętokrzyskich, w Gorcach, w Pieninach oraz w Beskidach.

Pieniny, na terenie których również następowało zjawisko wulkanizmu, zachowały ślady aktywności wulkanów. Współcześnie można je zauważyć na niewielkim odcinku, około 20 km. Szlak prowadzi do Szczawnicy. Pamiątką po wygasających wulkanach są wody mineralne, bogate w szczawiany. Zdrowotne właściwości wody znane były już w czasach średniowiecza.

Obszarem chronionym w Pieninach jest Skałka Bazaltowa, która jest pomnikiem przyrody. Skała stanowi pozostałość działania wulkanu. Charakteryzuje się szarą barwą o różnych odcieniach.

Występujące na ziemiach polskich wulkany, przyczyniły się do powstania licznych jaskiń, a także bogatych złóż agatu i bazaltu. Wycieczki szlakiem wygasłych wulkanów to nie tylko wyprawa turystyczna. To ekspedycja w czasy, kiedy trzęsła się ziemia, a pióropusze dymy wskazywały czynne wulkany.

Nie wydaje się, żeby któryś z nich obudził się i rozpoczął okres aktywności. Jednak wulkan niemiecki Laacher See, którego krater wypełnia jezioro, milczący od milionów lat, może się uaktywnić. Notowane są wstrząsy ziemi, a w wodach jeziora pojawiają się bańki dwutlenku węgla. Erupcja tego gigantycznego wulkanu byłaby katastrofą dla środkowej Europy.

Read More →
Replies: 0 / Share:

Na czym polega aktywność wulkanów?

Ruchy litosfery prowadzą do powstawania wulkanów. Rodzą się one zarówno na powierzchni ziemi, jak i pod wodami oceanicznymi.

  • Jeśli pod płyty kontynentalne podchodzi płyta oceaniczna, powstaje tzw. subdukcja. Właśnie w ten sposób tworzą się wulkany na lądzie oraz powstają nowe wyspy, jako rezultat szeroko rozlewającej się bazaltowej lawy.

Subdukcja była początkiem dla tworzących się wysp Japonii, wulkanu Kluczewska Sopka na Kamczatce oraz innych wulkanów z „Pierścienia ognia”: Orizaba, Paricutin, Św. Helena, Rainier, Unzen oraz Fudżi-jama.

  • Jeśli w litosferze powstanie miejsce, przez które wydobywa się miejscowy wypływ lawy, powstają wyspy wulkaniczne.

Właśnie w taki sposób powstały Hawaje, z wulkanami Kilauea, Mauna, Kea oraz Mauna Loa.

  • Powstawanie wulkanów może wiązać się także z rozstępowaniem się płyt śródoceanicznych. Tak tworzą się wulkany podmorskie. Na lądzie, w strefie ryftowej, rzadka lawa rozlewa się na rozległym terenie.

Przykładami tak utworzonych wulkanów są Hekla i wulkany Wschodniej Afryki.

Erupcja wulkanów

W czasie erupcji na powierzchnię wydostają się trujące gazy, magma, substancje piroklastyczne i pary. Lawa osiąga temperaturę do 1400 stopni Celsjusza. Składają się na nią roztopione skały krzemianowe. Erupcje pod powierzchnią mórz powodują wyciek magmy bazaltowej. Lawa krzepnie i w efekcie powstają potężne spłaszczone skalne bryły.

Groźnym zjawiskiem jest erupcja materiałów piroklastycznych. Spadają na ziemię jako bomby wulkaniczne, mniejsze skały, nazywane lapilli oraz scoria. Najmniejsze cząsteczki lawy tworzą popioły wulkaniczne. Śmiertelnie niebezpieczne są spływające potoki piroklastyczne, złożone z popiołów i trujących gorących gazów, w skład których wchodzą pary wodne, dwutlenek węgla, wodoru, chlorowodoru, siarkowodoru, dwutlenku siarki, metanu i amoniaku. Opary zalegają w zagłębieniach terenu, zabijając wszystkie żywe organizmy. Nadmiar dwutlenku siarki może być powodem zmian klimatycznych, gdy na powierzchnię ziemi nie będą docierały promienie słoneczne.

Rozmiary kataklizmu przybiera przemieszczanie się chmur gorejących, których temperatury sięgają 1000 stopni Celsjusza. Przy szybkości 300 km/godz. osiągają wielkie odległości, zabijając na swojej drodze wszelkie życie. Miasto Sain Pierre na Małych Antylach nie oparło się gorejącej chmurze. W 1902 roku, w wyniku erupcji wulkanu Pelee, doszło do zagłady miasta. Zginęło wówczas 26 tysięcy ludzi. Erupcja Soufriere na pobliskiej wyspie Saint Vincent, była przyczyną śmierci 1,6 tysięcy ludzi.

Niszczycielska siłę mają również spływy błotne, nazywane laharami. Rwący błotny nurt porywa wszystko, na co natrafi. Nie ma przed nim ucieczki. Po wybuchu Wezuwiusza w 79 roku, błotna lawa zniszczyła miasto Herkulanum.

Jak powstają gejzery?

Tam, gdzie wulkany tracą swą moc, powstają gejzery. Strumienie wody i błota przeciskają się przez gorące skały, wytryskując na powierzchnię. Największe gejzery występują, np. na Islandii, w Parku Narodowym Yellowstone, w Japonii, w Nowej Zelandii i na Kamczatce. Woda wyrzucana jest z różną częstotliwością. Gorącą wodę wykorzystuje się do celów gospodarczych i leczniczych.

Najsłynniejszy gejzer na Ziemi to Old Faithful, z którego wydobywa się gorąca woda przynajmniej od stu lat, czyli od chwili odkrycia. Inne słynne gejzery to islandzkie Stori Geysir oraz Strokkur.

Read More →
Replies: 0 / Share:

Kamczatka – kraina stu wulkanów

Kamczatka jest półwyspem, należącym do Rosji. Zajmuje powierzchnię około 30 km2 i oddziela Morze Ochockie od Morza Beringa. Ten azjatycki obszar jest miejscem, na którym znajduje się 30 wulkanów czynnych, 50 wulkanów wygasłych oraz gejzery i gorące żródła, tworzące Dolinę Gejzerów w Kronockim Parku Narodowym, który trafił na listy światowego dziedzictwa UNESCO.

Kamczatka położona jest w tzw. pierścieniu ognia. Jest to obszar o dużej aktywności sejsmicznej, w strefie Oceanu Spokojnego. Do najaktywniejszych wulkanów należą Kluczewska Sopka, Żupanowski, Bezimienny, Siwelucz, Kizimen, Płoskij Tołbaczik, Goriełyj. Ich aktywność, której wzrost zanotowano od 2013 roku, stanowi zagrożenie dla ruchu samolotowego oraz klimatu całej Azji.

Niebezpieczny wulkan – Kluczewska Sopka

Jest największym czynnym wulkanem Kamczatki. Każdego roku notuje się 55 mln ton, wypływającej lawy. Wysokość wulkanu sięga prawie 4800 metrów nad poziomem morza. Szczyt góruje nad okolicą, a wydobywający się z krateru dym, robi niezapomniane wrażenie na uczestnikach licznych wypraw. Prawdopodobnie pierwszymi śmiałkami, którzy zdobyli szczyt Kluczewskiej Sopki byli Polacy, bracia Kozyrewscy, na początku XVIII wieku. Niebezpieczeństwa, związanego ze wspinaczką na zbocza wulkanu, nie docenili uczestnicy wyprawy w 1931 roku. Na schodzących jej członków spłynęła lawa, wydobywająca się z licznych bocznych kraterów.

W 2013 roku wulkan zaczął wyrzucać popiół wulkaniczny na wysokość 8 tysięcy metrów. Lawa, spływając po zboczu, roztopiła lodowiec, co spowodowało zatopienie lokalnych dróg. Aktywność wulkanu nie ustaje. W styczniu 2015 roku popiół był wyrzucany na wysokość kilometra, a krater zaczęła wypełniać lawa.

Niszczycielski Płoski Tołbaczyk

Wulkan powstał ponad 6500 lat temu i należy do aktywnych wulkanów tarczowych. W odróżnieniu od stratowulkanów, posiada spłaszczony stożek. Z wnętrza wydobywa się rzadka lawa, a temu zjawisku nie towarzyszą wielkie erupcje. W 1975 roku wyrzut lawy poprzedziły gwałtowne trzęsienia ziemi i niezwykłe zjawiska. W unoszącym się popiele widoczne były błyskawice, a gorący popiół zniszczył las, wyschły okoliczne jeziora.

Ostatnie erupcje nastąpiły od jesienią 2012 roku do 2013 roku. Zniszczeniu uległy bazy badawcze Instytutu Wulkanologii i Sejsmologii, działające przy Rosyjskiej Akademii Nauk. Spłonęły duże powierzchnie lasów w rezerwacie przyrody. Potoko spływającej lawy dotarły na odległość 5 kilometrów, zagrażając osadom ludzkim. Unoszące się gazy i popioły osiągnęły pułap ponad 5 kilometrów. W związku z narastającą aktywnością Płoskiego Tołbaczyka zamknięto nad jego obszarem przestrzeń lotniczą.

Turyści, pomimo zagrożenia, zjeżdżają w okolice wulkanu, by uczestniczyć w pokazie sił natury. Niebezpieczne dla ludności i zwierząt są trujące wulkaniczne wyziewy.

Wulkany, które się budzą

W 2013 roku zanotowano wzmożoną aktywność wulkanu w 2013 roku. Wyrzucone z krateru gazy i pyły wulkaniczne, osiągnęły wysokość ponad 10 kilometrów. Erupcje pyłów powodują ich opad, osiągający 2,5 kg na metr kwadratowy. Drobiny pyłu są wielkim zagrożeniem dla silników przelatujących samolotów. Naukowcy są zdania, że ten kamczacki wulkan niebawem wybuchnie.

Do życia powracają wulkany Karymski, Żupanowski i Bezimienny. Wydostające się z nich gazy wpływają na atmosferę i zmiany temperatury na całej planecie. Aktywność wulkanu Karymskiego trwa nieprzerwanie od 1996 roku.

Read More →

Replies: 0 / Share:

Demoniczny wulkan Teide

Na Teneryfie, największej w Wysp Kanaryjskich, znajduje się Teide, Piekielna Góra – czynny wulkan, zamieszkały, według wierzeń tubylczej ludności – Guanczów, przez demona, Guayota, czyli Niszczyciela.

Naukowcy, badający historię wyspy, odnaleźli na zboczach wulkanu pozostałości rytualnych obrzędów, mających na celu obłaskawienie straszliwego demona, przyjmującego postać czarnego psa.

Wulkan wznosi się na wysokość 3718 metrów n.p.m. Jest najwyższym wzniesieniem Wysp Kanaryjskich oraz Hiszpanii, do której Wyspy należą. Jeśli uwzględni się rozmiar wulkanu od jego podstawy, sięgającej 7500 metrów od dna Atlantyku, Teide zajmie trzecie miejsce wśród największych wulkanów na świecie.

Wulkan Teide to stratowulkan. W czasie erupcji wydobywają się z jego wnętrza na przemian magma oraz substancje piroklastyczne. Magma tworzy liczne warstwy, budujące zbocze, charakteryzujące się dużym nachyleniem.

Lawa, dochodząca do 1400 stopni Celsjusza, pokryła teren stopionymi skałami bazaltu, pumeksu i obsydianu. Zastygłe formacje zastygłej lawy widoczne są na zboczach wulkanu.

Cząstki lawy, które tworzyły substancje piroklastyczne, przyczyniły się do zniszczeń, spowodowanych przez wyrzucane z krateru głazy i mniejsze kamienie.

Szczyt wulkanu stanowi potężna wyrwa, świadcząca o gwałtowności erupcji. Jest to kaldera Las Canadas. Zarówno wulkan, jak i kaldera wchodzą w skład Parku Narodowego Teide. Na obszarze chronionym występują endemiczne gatunki traw i fiołków, a także jaszczurki i dierzby, charakterystyczne jedynie dla tego obszaru.

Historyczne erupcje wulkanu notowane są w latach 1704, 1705, 1706 oraz w 1798 roku. Zniszczeniu uległ wówczas port Garachico. Ostatni wybuch wulkanu zanotowano w 1909 roku.

Read More →
Replies: 0 / Share:

Piękne, niebezpieczne, ale mniej znane wulkany na świecie

Niekiedy słyszy się informacje, że jakiś wulkan obudził się i zaczął, np. wyrzucać z siebie chmury popiołu, poprzez co zagraża pobliskim miejscowościom. Wiele osób uważa wulkany jednocześnie za piękne i niebezpieczne, a każdy z nas zna wulkan Etna czy Wezuwiusz. Jednak są też inne wulkany, które są mniej znane, ale równie niebezpieczne i piękne.

Wulkan Stromboli

Stromboli tak naprawdę jest wyspą, która dokładnie znajduje się w archipelagu Wysp Liparyjskich i leży na Morzu Tyrreńskim. Jej powierzchnia zajmuje 12,4 kilometrów kwadratowych. Wulkan Stromboli ma wysokość 926 m n.p.m. i należy do stratowulkanów, który głównie zbudowany jest z andezytów, bazaltów, tufów oraz ryolitów. Wyspa ta jest tworzona przez aktywny wulkan, a mieszka na niej około 600 osób.

Kiedy dochodzi do jego wybuchów, wulkan ten wyrzuca w powietrze nie tylko popiół, ale również bomby wulkaniczne i lapille. Przez cały czas z jego stożka można zobaczyć unoszącą się stróżkę dymu. Jedna z ostatnich erupcji miała miejsce w 1933 roku. Kolejna była w 2003 i wtedy ze ścinany wulkanu osunęła się dużą ilość lawy wprost do morza, a to spowodowało powstanie lokalnego tsunami.

Wulkan Erebus
Na Antarktydzie, która jest pokryta śniegiem i lodem, również mamy czynny wulkan, a jest nim Erebus, który znajduje się dokładnie na Wyspie Rossa, otoczone Morzem Rossa. Jego wysokość wynosi około 3794 m n. p. m. i należy do jednych z najbardziej czynnych wulkanów się tam znajdujących.

Jest ona stratowulkanem, który jest w całości pokryty przez lodowce, a został odkryty w 1841 roku przez Jamesa Clarka Rossa.

Jego krater ma średnicę 250 metrów, a w jego wnętrzu znajduje się jezioro lawy.

Ostania jego erupcja była w 2014 roku. Natomiast 28 listopada 1979 roku była katastrofa lotnicza, gdzie z powodu złej widoczności o wulkan rozbił się samolot. Wiózł on turystów z Nowej Zelandii. Wtedy zginęło 257 osób.

Wulkan Kilauea
Kilauea to aktywny wulkan, którego można znaleźć w archipelagu Hawaje (dokładnie Stany Zjednoczone), na wyspie Hawaii. Jego wysokość 1247 m n.p.m. oraz powierzchnia do 1430 kilometrów kwadratowych robią wrażenie. Natomiast w jego głównym kraterze znajduje się jezioro lawowe, a wulkan zbudowany jest przeważnie z bazaltu.

Ostatnia erupcja tego wulkanu trwa do dzisiaj, a rozpoczęła się już 3 stycznia 1983 roku, w zwitku z tym z jego krateru ciągle wydobywa się dym, ale też wypływa lawa.

Kiedy wybierzemy się tam na wycieczkę, to warto wiedzieć, że zgodnie z wierzeniami tamtych ludzi wulkan ten jest siedzibą bogini Pele. W związku z tym młodszym osobom są przekazywane pieśni oraz tradycja, zgodnie z którą do erupcji wulkanu dochodzi w powodu złości boginie Pele.

Read More →
Replies: 0 / Share:

Etna – najwyższy i największy wulkan w Europie

Etna to wszystkim znany czynny stratowulkan we Włoszech na wschodnim wybrzeżu Sycylii. Wulkan ten ma powierzchnię przynjamniej 1250 kilometrów kwadratowych. I obecnie ma wysokość 3340 m n.p.m. Jednak jego wysokość ciągle ulega zmianie, a to jest spowodowane jego aktywnością. Niektóre obszary tego wulkanu od 1987 roku są chronione przez Park Regionalny Etna. Natomiast na listę światowego dziedzictwa UNESCO został wpisany w 2013 roku.

Najbardziej aktywny wulkan
Wulkan Etna jest jednym z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie. Ludzie, którzy mieszkają blisko niego są ciągle narażeni na bezpieczeństwo. W odległości 5 kilometrów od wulkanu mieszka około 100 osób. Niedaleko wulkanu jest kilkanaście miejscowości, np. Giarre, Linguaglossa, Maletto, Adrano, Belpasso.

Wulkan ten cały czas daje o sobie znać i można obserwować wydobywające się z niego gazy oraz para. Natomiast podczas erupcji wyrzuca materiał piroklastyczny, a są w tym też bomby wulkaniczne i popiół.

Erupcje wulkanu

Pierwsze wzmianki dotyczące erupcji tego wulkanu pochodzą z około 1500 r. p.n.e. i od tamtej pory zostało zanotowane około 200 jego wybuchów. Jego największa erupcja była w 1669 roku i trwała ona aż 4 miesiące od 11 marca do 11 lipca. 1669 roku.  Natomiast ostatnie erupcje miały miejsce 8 kwietnia 2010 roku, od 25 sierpnia 2010 do 27 kwietnia 2013 roku, 3 września 2013 roku oraz 16 maja 2015 roku.

Coś dla turystów

Etna cudownie wygląda zimą, kiedy jego szczyt oraz zbocza są pokryte śniegiem dzięki temu skupia na sobie wzrok wielu turystów. Dzięki temu wybiera się na niego wielu narciarzy. Poza tym blisko niego znajduje się wiele muzeów, które można przy okazji zwiedzać, a do tego organizowane są wycieczki piesze czy rowerowe.

Według mitologii
Informację na temat tego wulkanu można znaleźć również w starożytnych mitach, które mówią, że w jego wnętrzu znajdowała się kuźnia Hefajstosa. To właśnie w tej kuźni syn Zeusa oraz Hery wykuwał dla swojego ojca pioruny. We wnętrzu byli również cyklopi, a jednym z nich był Polifem, który był synem Posejdona, miał jedno oko pośrodku czoła. To właśnie do jego niewoli trafił Odys, który powracał do Itaki. W wyniku burzy jego okręty znalazły się w krainie cyklopów u podnóża wulkanu, gdzie Polifem zjadł towarzyszy Odysa. Natomiast Odysowi udało się uciec, ponieważ upił Polifema, a potem go oślepił kołkiem oliwnym. Kiedy Odys uciekał, Polifem rzucał w niego skały, które odrywał z Etny.

Read More →
Replies: 0 / Share:

3 najgroźniejsze wulkany świata

Wulkany są zarazem fascynujące i niebezpieczne. Turyści przyjeżdżają, aby je podziwiać, a niektórzy mieszkańcy pobliskich miasteczek muszą się martwić i cały czas być w pogotowiu na wypadek ewentualnej erupcji. Dlaczego tak fascynują i sprawiają, że nie możemy oderwać od nich oczu? Piękny widok, ale i niebezpieczeństwo przyciągają nas do nich.

Wulkan Wezuwiusz
Najgroźniejszym i najbardziej popularnym wulkanem jest Wezuwiusz, który w całości znajduje się na terenie Włoch, a dokładnie na Półwyspie Apenińskim nad Zatoką Neapolitańską.

Każdy z nas zapewne słyszał o jego najgroźniejszym wybuchu, które miało miejsce 24 sierpnia 79 roku. W wyniku erupcji miasta Pompeje, Herkulanum Oraz Stabie zostały całkowicie zniszczone. Erupcja z 13 marca 1944 roku była ostatnim wybuchem i od tamtej pory wulkan na razie nie daje o sobie znać.

Wulkan ten ma wysokość 1281 m n.p.m., głębokość krateru to 230 metrów, a średnica ma 550 – 650 metrów.
Jest on jedynym czynnym wulkanem na stałym ladzie Europy, ale pomimo tego, że jest niebezpieczny, jest również piękny. W jego pobliżu znajduje się obserwatorium wulkanologiczne Osservatorio Vesuviano, a jest ono umiejscowione pomiędzy Ercolano i Torre del Greco na Valle del Salvatore. Dokładnie to obserwatorium jest na wysokości 609 m n.p.m.. Fundatorem obserwatorium był król Obojga Sycylii Ferdynand II.

Wulkan Chaiten
W Chile w Andach Południowych można znaleźć wulkan Chaiten o wysokości 1122 m n.p.m. ma kaledrę o średnicy 3 kilometrów, a powstała ona w wyniku erupcji około 9400 lat temu. Przez wiele tysięcy lat wulkan ten był nieczynny, aż doszło do jego erupcji 2 maja 2008 roku.
W górę została wyrzucona masa popiołu, która osiągnęła wysokość nawet 30 kilometrów. W wyniku erupcji doszło do powodzi, a do tego wywołała lahhary w wyniku czego uległo zniszczeniu najbliżej znajdujące się miasto Chaiten. Jednak wcześniej służby zdążyły ewakuować wszystkich mieszkańców.

Wulkan Pinatubo
Wulkan Pinatubo jest jednym ze stratowulkanów, jego wysokość wynosi 1486 m n.p.m. Położony jest na wyspie Luzon na Filipinach.

Taka poważna i bardzo groźna erupcja miała miejsce w czerwcu 1999 roku. Wtedy zginęło około 800 osób, do czego przyczyniły się opadający popiół, bomby wulkaniczne  a także lahary. 2 kwietnia z wulkanu zaczęły wydobywać się z jego krateru strumienie pary było to już pierwszym sygnałem o zagrożeniu wybuchem. W czerwcu zaczął wydobywać się z wulkanu popiół i wówczas został ogłoszony alarm IV stopnia. Taki alarm oznacza, że wulkan może wybuchnąć w przeciągu 24 godzin. Erupcja wulkanu miała miejsce 15 czerwca 1999 roku i trwała aż do jednego tygodnia. Skutkiem tej erupcji było zmniejszenie się wulkanu, który z wysokości 1745 m n.p.m. zmniejszył się o 160 metrów, ponieważ stracił swój wierzchołek.

Read More →
Replies: 0 / Share:

Piękne i niebezpieczne – TOP 5

Wulkan jest miejscem na ziemi, z którego wydobywa się lawa, materiał piroklastyczny oraz gazy wulkaniczne. Ze względu na aktywność wulkany można podzielić na: czynne, drzemiące oraz wygasłe. Niektóre z nich są bardzo piękne, ale i jednocześnie są bardzo niebezpieczne, a szczególnie te, które przypominają o swojej niszczącej działalności. Jedne z nich mają wysokie szczyty, a inne mogą być zupełnie płaskie i w ogóle nie będziemy wiedzieć, kiedy na nich stoimy.

Wulkan Fudżi
Wulkan Fudżi kusi swoim pięknym wyglądem, ale jednocześnie jest bardzo niebezpieczny. Jest to stratowulkan, który ma wysokość 3776 m n.p.m., czyli jest też najwyższym szczytem Japonii. Znajduje się na wyspie Honsiu, a dokładnie leży na południowy zachód od Tokio. W 2013 roku wulkan ten został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Wulkan ten ma krater o średnicy 500 metrów oraz głębokości 250 metrów. Na ten wulkan składają się 3 stożki wulkaniczne, z których najstarszym jest Pre-Komitake. Jest on licznie odwiedzany nie tylko przez turystów, ale również przez pielgrzymów. Na jego szczyt można dojść 5 szlakami turystycznymi.

Fudżi wybucha mniej więcej co 300 lat, a jego ostatnia erupcja miała miejsce 16 grudnia 1707 roku.

Wulkan Nyiragongo
Nyiragongo est wulkanem znajdującym się we wschodniej Afryce w Demokratycznej Republice Konga, leży na północ od jeziora Kiwu i niedaleko granicy z Rwandą raz Ugandą. Ma wysokość 3470 m n.p.m.. W 1977 roku miała miejsce jego najpoważniejsza erupcja, w wyniku której zginęło około 2000 osób. Natomiast kolejny poważny wybuch był w 2002 roku, gdzie miasto Goma uległo całkowitemu zniszczeniu.

Należy do pasma Wirunga i pod względem wysokości jest czwartym czynnym wulkanem w Afryce. Jego główny krater ma szerokość 2 kilometrów oraz głębokość 250 metrów i znajduje się w nim jezioro lawowe. Jezioro to ma kształt owalu i wymiary 240 na 260 metrów i z temperaturą ponad 1000 stopni Celsjusza.

W tym wulkanie lawa jest bardzo płynna, co jest spowodowane małą zawartością krzemionki. To z kolei sprawia, że ten wulkan jest jednocześnie piękny i niebezpieczny. Mała ilość krzemionki powoduje, że powstające tam gazy wulkaniczne zawsze znajdują ujście. Poza tym do góry idzie magma, ale jest tyle miejsca w kraterze, że można ją pomieścić. Jednak magma ta napiera coraz bardziej na ściany krateru, co powoduje jego pęknięcia i przez szczeliny wypływa lawa, która spada w dół. Jest bardzo rzadka, więc płynie z dużą prędkością i bardzo daleko.

Wulkan Tungurahua
Tungurahua to czynny stratowulkan, który leży w paśmie Cordillera Real, który jest częścią Andów. Dokładnie znajduje się on w Ekwadorze na terenie prowincji Tungurahua.

Taki cykl poważnych erupcji tego wulkanu rozpoczął się w 1999 roku. Groźne erupcje miały miejsce, np. 16 sierpnia 2006 roku, 28 maja 2010 roku, 4 grudnia 2010 roku. Ostatnio 8 marca 2016 roku wulkan ten przypomniał o swojej aktywności i szedł z jego krateru popiół wulkaniczny 11 kilometrów  nad powierzchnię Ziemi.

W rdzennym języku jego nazwa oznacza „gardło ognia”. Jeszcze przed rokiem 1999 wulkan pokrywały trwałe lodowczyki. Jednak w wyniku jego aktywności doszło do całkowitego stopnienia śniegu i lodu.

Wulkan Mount Bromo
Mount Bromo należy do stratowulkanów. Jest aktywnym wulkanem, którego możemy znaleźć we wschodniej części Jawy w Indonezji. Jego wysokość to 2329 m n.p.m. i ma krater o średnicy 700 metrów. 8 czerwca 2004 roku miała miejsce jego ostatnia bardzo silna erupcja.

Jest niebezpieczny, ale i tak odwiedzają go liczni turyści. To doskonałe miejsce do podziwiania pięknego wschodu słońca. Można tam wjechać do punktu widokowego, skąd podziwia się wschodzące słońce, a do tego wyjątkową panoramę wulkaniczną, która roztacza się na wulkan Bromo, Semeru, Burno oraz Patok. Poza tym można się wybrać w kierunku szerokiej kaledry Bromo. Na jego szczyt prowadzą 253 schody, tam można przejść się dookoła krateru, a także zajrzeć do jego wnętrza. Wulkan ten znajduje się na terenie Parku Narodowego Bromo Tangger Semeru.

Wulkan Mount Rainier

Kolejny piękny i niebezpieczny stratowulkan to Mount Rainier, który jest również znany pod nazwą Mount Tahoma. Wulkan jest najwyższym szczytem Gór Kaskadowych oraz najwyższym punktem w stanie Waszyngton. Można go znaleźć w Stanach Zjednoczonych i tylko 87 kilometrów na południowy wschód od Seatle w stanie Waszyngton. Poza tym w całości należy do Parku Narodowego Mount Rainier.

W 1870 roku pierwszy raz na jego szczyt wszedł Hazard Stevens oraz P. B. Van Trump. Natomiast ostatnia erupcja była w listopadzie i grudniu 1894 roku, a ostatnia aktywność sejsmiczna w 1969 roku.

Read More →
Replies: 0 / Share:

Wulkan – Mordercza Moc

Wulkan, twór natury, który wzbudza respekt od zarania dziejów. Zabijający w kilka sekund, tak jak ten w Pompejach, aktywny i gorący. Niekiedy drzemiący przez szereg lat aby w kilka chwil przemienić wszystko wokół w pokrytą pyłem wulkanicznym i kamieniami krainę.

Read More →
Replies: 0 / Share:

Vesuvio

Rok 79. 24 sierpnia. Nagła erupcja Wezuwiusza pochłania tysiące ofiar w takich miejscowościach jak Pompeje, Herkulanum i Stabie.

Read More →
Replies: 0 / Share: