Mołdawia

0
31
Rate this post

Historyczna Besarabia to obecna Mołdawia. Państwo to powstało po rozpadzie Związku Radzieckiego. Kraj ten jest obecnie podzielony między właściwą Mołdawię, Mołdawską Republikę Naddniestrzańską oraz część, która opowiada się za przynależnością do Rumunii. Wewnątrz tych państewek funkcjonują odrębne rządy, nie zostały one jednak do tej pory uznane na arenie międzynarodowej. Mołdawia leży na styku Europy i Azji, z tego względu często padała ofiarą najazdów różnych ludów, Awarów, Węgrów, czy Mongołów. W XIV wieku założone zostało Hospodarstwo Mołdawskie, które przez długie lata pozostawało pod wpływami polskimi i węgierskimi, a następnie stało się częścią Imperium Osmańskiego. Przez krótki okres, za czasów rządów Stefana III Wielkiego, Mołdawia stała się silnym i wpływowym państwem. Jednak po jego śmierci na powrót stała się zależna od Turcji. W 1859 roku utworzone zostało Zjednoczone Księstwo Mołdawii i Wołoszczyzny. Następnie tereny te zostały przekształcone w Rumunię. Pretensje do tych ziem wysuwali także Rosjanie. Rewolucja rosyjska obudziła w mieszkańcach Mołdawii ambicje niepodległościowe. W 1917 roku zwołany został Zjazd Chłopów Besarabii, a nieco później Zjazd Żołnierzy Mołdawskich. W 1918 roku utworzono Mołdawską Republikę Demokratyczną, jednak niedługo potem stała się ona częścią Rumunii. W 1940 roku Rumunia zrzekła się terenów Besarabii na rzecz Związku Radzieckiego. Utworzona została Mołdawska Socjalistyczna Republika Radziecka ze stolicą w Kiszyniowie. Kiedy rozpadł się Związek Radziecki, mieszkańcy tych terenów musieli się opowiedzieć za przynależnością do konkretnego kraju. Pojawiły się pomysły włączenia Besarabii do Rumunii, jednak ostatecznie Mołdawia ogłosiła w 1991 roku niepodległość. Jednak nie powstrzymało to wojny domowej, ponieważ część terenów nadal pragnęła połączenia z Rumunią. Mołdawia jest najbiedniejszym krajem Europy, według danych nawet 90% społeczeństwa żyje poniżej minimum, zapewniającego przetrwanie. Wszelkie próby reform są skutecznie hamowane przez konflikty na tle politycznym i narodowościowym.