Kirgistan

0
33
Rate this post

Jednym z krajów, które powstały po upadku Związku Radzieckiego jest Kirgistan. W czasach starożytnych tereny, należące obecnie do Kirgistanu zamieszkiwały plemiona tureckie, które wędrowały w poszukiwaniu jedzenia oraz warunków do życia. W okresie średniowiecza terytorium dostało się pod panowanie Karachanidów, a w XIII i XIV wieku, za czasów istnienia państwa mongolskiego, koczujący na tych terenach Kirgizi wmieszali się w miejscową ludność, co dało początek istnieniu dzisiejszych mieszkańców Kirgistanu. Aby nie dostać się pod panowanie chińskie, tereny te poddały się zwierzchnictwu rosyjskiemu. Rosjanie szybko skonfiskowali ziemie kirgiskie i krwawo tłumili wszelkie przejawy przynależności narodowej. Po powstaniu Związku Radzieckiego tereny te otrzymały nazwę Kirgiskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Kraj ten odzyskał niepodległość. Najważniejszym wydarzeniem ostatnich lat była tulipanowa rewolucja, która przyczyniła się do obalenia prezydenta Akajewa w 2005 roku. Kirgistan jest małym krajem, który nie ma dostępu do morza, a większą część jego terytorium (ponad 90%) stanowią góry. Z tego względu klimat jest bardzo trudny. Panują tam warunki charakterystyczne dla miejsc oddalonych od oceanów, tzn. długie, suche i bardzo gorące lata oraz ciężkie zimy. Z racji tego, że wiele miejsc położonych jest w górach, panuje tam wieczna zmarzlina. W Kirgistanie znajduje się drugie co do wielkości jezioro górskie, o powierzchni 6236 km2. Obecnie Kirgistan jest republika, której zasady opierają się na wprowadzonej w 1993 roku konstytucji. Władzę wykonawczą sprawuje jednoizbowy parlament, powoływany na pięcioletnią kadencję. Kadencja prezydenta także trwa pięć lat. Kirgistan jest krajem wielokulturowym. Zamieszkują go przedstawiciele pod 150 grup etnicznych. Poza Kirgizami znaczną część mieszkańców stanowią Uzbecy i Rosjanie. Znaczna część mieszkańców wyznaje islam, niewielka część to chrześcijanie (prawosławni, katolicy i protestanci) oraz buddyści. 15% mieszkańców Kirgistanu to osoby niewierzące.