Litwa

0
40
turystyka-podroze
Rate this post

Po rozpadzie Związku Radzieckiego Polska zyskała nowego sąsiada – Litwę. Wcześniej Polska miała wiele wspólnego z tym krajem. Aż do wieku XIII tereny dzisiejszej Litwy były zamieszkiwane przez niezorganizowane plemiona, które nie wytworzyły organizmu państwowego. Dopiero wspólni wrogowie, najpierw kawalerowie mieczowi, a potem krzyżacy, przyczynili się do tego, że ziemie te zostały zjednoczone przez Mendoga, który przyjął chrześcijaństwo. Kiedy po zabójstwie władcy Litwini na powrót zaczęli czcić pogańskie bóstwa, wydawało się, że kraj znowu się rozsypie. Tak się jednak nie stało i Wielkie Księstwo Litewskie zagarniało ziemie dzisiejszej Białorusi, Rosji i Polski, stając się największym państwem w Europie. Od tamtego czasu Litwa była silnie związana z Polską. Na Litwie w XVII wieku język polski stał się językiem urzędowym, Litwini pomagali Polsce walczyć z wrogami, a rodzina królewska z obu państw wchodziła z sobą w liczne koligacje. Uwieńczeniem stosunków polsko-litewskich było utworzenie, na mocy unii lubelskiej, Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Do XIX wieku Litwa straciła swoje znaczenie, na skutek licznych wojen potraciła większość swoich terytoriów. Za pomoc Polakom podczas powstań narodowych na Litwę spadły srogie kary ze strony Rosji. Koniec XIX wieku to czas narastania niechęci do narodu polskiego. Litwa była pod panowaniem Rosji do 1918 roku, kiedy to ogłosiła niepodległość. W czasie II wojny światowej Litwa stała się bazą wojsk radzieckich, kiedy wyparto z tych terenów wojska niemieckie. Przez następne lata Litwa stała się częścią Związku Radzieckiego. W roku 1990 ogłosiła niepodległość, na co ZSRR odpowiedziało wprowadzeniem czołgów na ulice Wilna, jednak już rok później niepodległość Litwy została uznana, a państwo stało się członkiem ONZ. Wtedy nastąpił kryzys gospodarczy, z którego Litwa szybko się podniosła. Litwa jest powszechnie uważana za najbardziej jednolity, pod względem narodowościowym twór państwowy. Prawie 90% mieszkańców to Litwini, jednak nadal wiele osób deklaruje polskie lub rosyjskie pochodzenie. W roku 2009 miały miejsce uroczyste obchody 1000-lecia państwa.