Czechy

0
45
Rate this post

Walory przyrodnicze i kulturalne Czech, jak również centralne położenie na kontynencie europejskim przyczyniają się do rozwoju turystyki w tym kraju. Ruch turystyczny z zagranicy to około 7.5 mln turystów rocznie (tylu turystów w ciągu roku korzysta z noclegów na terenie tego kraju). Najliczniejszymi grupami turystów zagranicznych przyjeżdżających do Czech są:

 • Niemcy (ok. 55%)
 • Austriacy (ok 10%)
 • Węgrzy (ok. 10%)
 • Polacy (ok. 7%)
 • Francuzi (ok. 6%)
 • Włosi (ok 5%)

W czeskich górach (obrzeża Masywu Czeskiego) największą rolę odgrywa narciarstwo i turystyka piesza. Sporą część turystów stanowią kuracjusze przybywający do licznych czeskich uzdrowisk.

Terytorium Czech zajmuje 78.900 km2. Podział administracyjny: 7 województw, 1 miasto wydzielone

Liczba ludności

Ludność Czech 10.4 mln. Gęstość zaludnienia wynosi w Czechach 131 osób na 1 km2

Stolica

Stolicą Czech jest praga licząca 1.205.000 mieszkańców. 82% Czechów mieszka w miastach

Największe miasta

Największe po Pradze miasta Czech pod względem liczby mieszkańców:

 • Brno 388.000 mieszkańców
 • Ostrawa 330.000 mieszkańców
 • Pilzno 175.000 mieszkańców
 • Ołomuniec 106.000 mieszkańców

Mniejszości narodowe

Czesi stanowią 98% obywateli.

Najliczniejszymi mniejszościami narodowymi zamieszkującymi terytorium Czech są:

 • Niemcy 0,6%
 • Polacy 0,6%

Język

Język: czeski

Religie

Najbardziej rozpowszechnione religie w Czechach:

 • katolicy 60%
 • protestanci 22%

Rolnictwo

55% powierzchni Czech to użytki rolne (łąki i pastwiska stanowią 13% tego obszaru). Poza tym 39% powierzchni Czech to lasy.

Przemysł

Struktura zatrudnienia Czechów:

 • w przemyśle pracuje 38% Czechów
 • w rolnictwie i leśnictwie pracuje 9% Czechów
 • w handlu i usługach pracuje 28% Czechów

Infrastruktura komunikacyjna

Na 100 km2 Czech przypada 12 km linii kolejowych oraz 61 km dróg podwyższonego standardu. Na 1000 Czechów przypada 220 samochodów osobowych

Waluta

Waluta w Czechach: 1 korona czeska = 100 halerzy

Atrakcje turystyczne Czech

Zabytki i inne dobra kultury oraz zróżnicowanie środowiska naturalnego to główne walory wpływające na atrakcyjność turystyczną Czech. Na terenie Czech aż 21 zabytkowych miast funkcjonuje na prawach rezerwatów architektonicznych. W krajobrazie Czech częstym widokiem są zamki, a na specyficzny klimat tego kraju wpływa folklor i sztuka ludowa. Celem turystów z całej Europy są też uzdrowiska ze świetnie zachowaną tradycyjną zabudową.

Ponadto Praga, szczególnie za sprawą tanich lotów, stała się ośrodkiem turystyki weekendowej dla młodzieży praktycznie z całej Europy. Atrakcje turystyczne: bogata infrastruktura skierowana do młodego turysty (puby, kluby, dyskoteki, kawiarnie, lokale rozrywkowe) oraz stosunkowo niskie ceny oraz niewątpliwy urok Pragi sprawiły, że masowo do stolicy Czech przybywają na weekendy młodzi ludzie z całej Europy.