DZIENNIK Z BUENOS AIRES

0
110
Rate this post

DZIENNIK Z BUENOS AIRES

Jak wynika z jego dziennika już w sierpniu 1836 r. był w Buenos Aires. Tutaj był świadkiem potwornej sceny rozstrzelania na rozkaż dyktatora J. M. Rosasa 110 zwabionych podstępnie wodzów indiańskich. W cytowanym wyżej dziele Strze­lecki dał wstrząsający opis tej sceny, o takiej sile drama­tycznej, jaką niełatwo znaleźć w literaturze. O jego głębo­kim humanizmie i zaangażowaniu społecznym świadczy ponadto fakt, że po ujrzeniu tej sceny rozpoczął w archi­wach argentyńskich poszukiwania materiałów dó historii stosunków kolonizatorów hiszpańskich do ludności tubyl­czej. Odnalazł relacje o podobnych faktach w przeszłości i kończy swe spostrzeżenia następującym stwierdzeniem: „Im bliżej zapoznajemy się z historią tej części świa­ta, tym bardziej czujemy się upokorzeni spotykąjąc India­nina i chcielibyśmy niemal czarnymi wydać się w jego oczach”.