Nowości:

DOKONYWANIE ANALIZY PSZENICY W BRAZYLII

DOKONYWANIE ANALIZY PSZENICY W BRAZYLII

DOKONYWANIE ANALIZY PSZENICY W BRAZYLII

Tak na przykład mówiąc o dokonywaniu analizy pszenicy w Bra­zylii wymienia miejscowość ,,St. Borgie paiz de los Miss”. W innym miejscu mówi o „St. Borje”, łącząc ją z pań­stwem jezuitów. Ponieważ państwo to istniało w latach 1603 na terytorium Paragwaju, mowa jest zapewne o miejscowości Bor ja, znajdującej się na obszarze daw­nych misji, w odległości 180 km na zachód od Parany. Jak z tego wynika Strzelecki płynąc tą rzeką robił znacz­niejsze przerwy, wykorzystywane na badania terenowe.Jest prawdopodobne, że dokładniejsze dane na temat pierwszej fazy podróży Strzeleckiego w Ameryce Połud­niowej znajdowały się w jego notatkach, o których wspo­minał na posiedzeniu Royal Geographical Society w Lon­dynie 25 maja 1846 r. i które zamierzał opublikować.