BRAK WYCZERPUJĄCEJ BIOGRAFII O AMERYCE

0
52
Rate this post

BRAK WYCZERPUJĄCEJ BIOGRAFII O AMERYCE

Pomimo powyższych wypowiedzi i pomimo bardzo wysokiej rangi tego podróżnika w dziejach światowych eksploracji geograficznych w piśmiennictwie polskim, o ile wiadomo, nie podjęto dotąd próby dokumentalnego i źród­łowego wyświetlenia tej sprawy. Brak zresztą dotąd wyczerpującej biografii i w Ameryce. Istniejące tam na ten temat przyczynki nie są wolne również od dużych luk i sprzecznych sformułowań . Zanim więc powyższa sprawa nie zostanie archiwalnie zbadana i ustalona, warto w największym skrócie przedstawić najważniejsze osiąg­nięcia Schwatki, mało czytelnikowi polskiemu znane.Według posiadanych danych Schwatka urodził się 29 września w Galena w stanie Illinois, w rodzinie rzemieślniczej.