Kansas, Karolina Południowa oraz Północna

0
46
Rate this post

Kansas jest to stan znajdujący się w środkowej części Stanów Zjednoczonych. Od północy graniczy on ze stanem Nebraski. Natomiast stan Missouri stanowi wschodnią granicę tego stanu. Południowym sąsiadem stanu Kansas jest inny stan Oklahoma. Natomiast sąsiedztwo zachodni sprawuje stan Kolorado. Stan jest położony w pełni na falisto pagórkowatym terenie Wielkich Równin. Stan Kansas cechuje się klimatem podzwrotnikowym suchym. Wynika z tego bardzo duża różnica temperatur pomiędzy latem, a zimą. Największymi rzekami płynącymi w tej części kraju są: Missouri, Kansas oraz Arkansas. Największą ilością roślinności jaka tu występuje jest roślinność preriowa. W skład tego stanu wchodzi 105 hrabstw. Do największych miast Kansas należą: Topeka, Wichita, Kansas City oraz Lawrence. Głównymi uprawami jakimi zajmują się tutaj farmerzy są: uprawy pszenicy, sorgo, kukurydzy oraz lucerny. Farmerzy w tej części kraju zajmują się również hodowlą następujących zwierząt: bydła, trzody chlewnej oraz owiec. Do największych nurtów przemysłowych Kansas należą następujące rodzaje przemysłów: przemysł maszynowy, przetwórstwo spożywcze, wydobywcze ( w Kansas wydobywa się ropę naftową oraz gaz ziemny), przemysł petrochemiczny oraz lotniczy.

Karolina Południowa jest stanem leżącym w południowo wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Graniczy stan ten od północy z Karoliną Północną. Georgia jest jej sąsiadem od zachodu południowego. Natomiast granicę wschodnią stanowi Ocean Atlantycki. Stan ten cechuje klimat podzwrotnikowy natomiast na wybrzeżu panuje klimat zwrotnikowy morski. Stan Karolina Południowa składa się z 46 hrabstw. Do największych miast stanu Karoliny Południowej należą: Columbia, Charleston, Greenville. Najczęściej farmerzy uprawiają tutaj: tytoń, soję, kukurydzę, bawełnę oraz brzoskwinie. Tutejsi farmerzy specjalizują się w hodowli trzody chlewnej oaz drobiu. Najbardziej rozwinął się tutaj przemysł włókienniczy oraz chemiczny.

Karolina Północna leży w południowo wschodniej części USA. Graniczy ona od północy ze stanem Wirginia. Natomiast od strony południowej sąsiaduje z Georgią oraz Karoliną Południową. Na zachodzie granice wyznacza stan Teksas. Ocen Atlantycki jest jej granicą wschodnią. Największymi rzekami jakie przepływają przez ten stan są: Roanoke, Pee Dee oraz Black. Stan ten cechuje klimat podzwrotnikowy, jednak na wybrzeżu przeważa klimat zwrotnikowy Moski. Średnia temperatura wynosi 19 stopni Celsjusza. Do największych miast Karoliny Północnej należą: Charlotte, Raleigh, Durhm oaz inston-Salem. Cały stan podzielono na 100 hrabstw, z których największym jest hrabstwo Mecklenburg.