Austria

0
95
Rate this post

63% powierzchni Austrii zajmują Alpy Wschodnie. 11% powierzchni kraju to przedgórza Alp oraz Karpat, natomiast Masyw Czeski stanowi 1/10 terytorium Austrii. Wschodnie przedgórze Alp to następne 11%, zaś Kotlina Wiedeńska to 5% powierzchni kraju.

Leżący w Alpach szczyt Grossglockner to najwyższe wzniesienie Austrii – ma wysokość 3797 m n.p.m. Najniższym punktem jest Jezioro Nezyderskie leżące na wysokości 116 m n.p.m. Na wysokości powyżej 500 m n.p.m. znajduje się 68% całego terytorium Austrii – dla porównania w Polsce jest to ok. 3% powierzchni.

Obszar Austrii zajmuje 84.000 km2 i administracyjnie podzielony on jest na 9 krajów związkowych.

Ludność, gęstość zaludnienia

Ludność Austrii: 7,6 mln ludności.

Gęstość zaludnienia Austrii wynosi 92 osoby na 1 km2

Stolica

Wiedeń, stolica Austrii

Stolicą Austrii jest Wiedeń liczący 1.600.000 mieszkańców. 55% ludności kraju stanowi ludność miejska.

Największe miasta

Pod względem liczby mieszkańców największymi miastami Austrii są:

 • Graz – 244.000 mieszk.
 • Linz – 200.000 mieszk.
 • Salzburg – 139.000 mieszk.
 • Innsbruck – 117.000 mieszk.

Narodowości

Austriacy stanowią 96% ludności. Najliczniejszymi mniejszościami narodowymi są:

 • Słoweńcy i Chorwaci stanowią 2% ludności
 • Turcy to ok. 1% obywateli kraju

Głównym językiem dla 99% obywateli kraju jest niemiecki.

Wyznania

84% Austriaków to katolicy, protestanci stanowią 7%.

Rolnictwo

44% powierzchni Austrii to użytki rolne, z czego 25% to łąki i pastwiska, natomiast 19% to grunty rolne.

Lasy zajmują 39% powierzchni kraju.

Struktura zatrudnienia

Struktura zatrudnienia:

 • w przemyśle pracuje 22% Autriaków
 • 8% obywateli zatrudnione jest w rolnictwie i leśnictwie
 • w sektorze usług pracuje 35%

Infrastruktura komunikacyjna

Na 100 km2 powierzchni Austrii przypada:

 • 12 km dróg podwyższonego standardu
 • 7.7 km linii kolejowych

Na 1000 mieszkańców przypada 308 samochodów osobowych

Waluta

Obecnie obowiązującą w Austrii jest Euro: 1 EUR = 100 centów.

Przed wejściem do strefy Euro w Austrii walutą był Szyling austriacki: 1 szyling austriacki = 100 groszy