Słowacja

0
192
4/5 - (1 vote)

Większa część Słowacji leży w Karpatach. 47% powierzchni Słowacji leży na wysokości 300-800 m n.p.m., 13% na wysokości pow. 800 m n.p.n. z czego 1% powyżej 1500 m n.p.m.

Ludność

Słowacja liczy 5,2 mln mieszkańców, gęstość zaludnienia wynosi 103 os./km2

Stolica

Bratysława

Stolicą Słowacji jest Bratysława, którą zamieszkuje ok. 440.000 mieszkańców.

Obok stolicy Słowacji największymi miastami pod względem ilości mieszkańców są:

 • Koszyce – 229.000 mieszkańców
 • Nitra – 90.000 mieszkańców
 • Preszów – 88.000 miekszańców
 • Bańska Bystrzyca – 80.000 mieszkańców

Waluta

Od 1 stycznia 2009 roku w Słowacji obowiązuje waluta Euro. 1 Euro – 100 eurocentów. Przed wejściem do strefy Euro walutą była Korona Słowacka.

Narodowości, języki, religie

Słowacy stanowią 87% obywateli kraju, oprócz tego Węgrzy 11%. Język słowacki. Katolicyzm wyznaje 84% Słowaków.

Struktura zatrudnienia

Struktura zatrudnienia społeczeństwa słowackiego przedstawia się następująco:

 • w przemyśle: 30%
 • w handlu i usługach: 22%
 • w rolnictwie i leśnictwie pracuje 25% Słowaków

Grunty rolne

Użytki rolne stanowią 51% powierzchni Słowacji, z czego łąki i pastwiska to 19%, lasy zajmują 37% pow. kraju.

Infrastruktura komunikacyjna

Na 100 km2 powierzchni Słowacji przypada:

 • 7.2 kilometrów linii kolejowych
 • 59 km dróg podwyższonego standardu

Na 1000 mieszkańców przypada 240 samochodów osobowych.

Regiony i atrakcje turystyczne

Znaczenie w turystyce na Słowacji mają miasta zabytkowe, pochodzące ze sredniowiecza, leżące w kotlinach śródgórskich. Miasta te są ośrodkami kulturalnymi i przede wszystkim gospodarczymi. Miejscowości słowackie związane z historycznymi wydarzeniami istotnymi dla kraju mają ważne znaczenie dla turystyki poznawczej.

Trenczyn w dolnie środkowego Wagu był niegdyś rzymską warownią Laugaricio, później siedzibą węgierskiego komitatu (zabytki, zamek XI, XIII -XVII w.).

Nitra z zamkiem obronnym i katedrą z XIII wieku. Trnawa – historyczne miasto, które swe prawa uzyskało w roku 1238. W czasach panowania Turków swą rezydencję w Trawie miało arcybiskupstwo ostrzyhomskie. W roku 1635 założono w Trnawie uniwersytet, przeniesiono go do Budy w roku 1777. Preszów był miejscem, gdzie rodziły się ruchy wyzwoleńcze przeciw Habsburgom.

Atrakcyjne turystycznie są górnicze, średniowieczne miasteczka, będące rezerwatami architektury:

 • Kremnica to miasteczko, gdzie wydobywano złoto. Jest tutaj zamek z XIII w.
 • Bańska Szczawnica związana jest z wydobyciem złota i srebra, a od roku 1335 bito tutaj monety

Miasta spiskie z pomnikami kultury i zabytkowymi częściami:

 • Lewocza, będąca stolicą dla 24 miast spiskich. W Lewoczy mieści się gotycki kościół Św. Jakuba (XIV, XV w.). Kościół ten chlubi się ołtarzem Pawła z Lewoczy, który uczył się rzemiosła u Wita Stwosza
 • Ruiny Spiskiego Zamku (słowacki: Spiśsky hrad), który jest jednym z największych zamków w Europie. Mieścił się tutaj w średniowieczu ośrodek władzy duchownej i świeckiej.
 • Spiska Kapituła (Spiśska Kapituła) leży podnóża zamku. Była to osada księży.
 • Zamki Orawskie (Oravsky Podzamok) malowniczo położone ponad 100 metrów nad poziomem rzeki

Koszyce

Pierwsza wzmianka o Koszycach pojawia się w 1249 roku. Położone nad rzeką Hornad (pod Rudawami Słowackimi) miasto było najważniejszym w Górnych Węgrach. Uniwersytet w Koszycach powstał w roku 1657. Katedra gotycka stoi w centrum Koszyc – pochodzi z przełomu XIV i XV w.

Zwoleń nad Hronem

Najbardziej okazałym zabytkiem pochodzącym z XIV wieku jest w Zwoleniu nad Hronem zamek, który stanowił letnią rezydencję Ludwika Wielkiego, króla węgierskiego. Zamek w Zwoleniu w XVI wieku został przekształcony, podczas wojen z Turkami, w twierdzę obronną.

Bańska Bystrzyca

Bańska Bystrzyca leży między Górami Kremnickimi i Niżnymi Tatrami w dolinie rzeki Hron. Miasto górnicze już od XIII w. – wydobywano tutaj rudy miedzi. Atrakcją turystyczną jest zachowana architektura zabytkowego śródmieścia i zamek z XV wieku.

Martin

Turćiansky Swaty Martin, bo tak pierwotnie nazywana była miejscowość słowacka Martin,  leży między Wielką Fatrą i Małą Fatrą w Kotlinie Turczańskiej. Martin był w XIX w. ośrodkiem kultury słowackiej, swą siedzibę miała tutaj Słowacka Macierz.

Rużomberk, Lipowski Mikułasz

Rużomberk oraz Lipowski Mikulasz to miasta średnioweczne leżące między Tatrami i Niżnymi Tatrami oraz Wielka Fatrą w dolinie rzeki Wag. W dolinie Wagu, w obrębie Kotliny Liptowskiej, między Tatrami a Niżnymi Tatrami i Wielką Fatrą leżą średniowieczne miasta Rużomberk i Lipowski Mikułasz. Dawna nazwa tej ostatniej miejscowości brzmiała Liptowski Św. Mikulasz. Miasta te były ośrodkami krainy Liptów. Zaporowe jezioro Liptowskie Morze (Liptowska Mara) znajduje się w pobliżu tych miejscowości.

Źródło: https://www.dojubilera.pl/brylanty-w-bizuterii-slubnej-tradycje-i-nowoczesne-trendy