Poradnik dla wyjeżdżających do Albanii, Bułgarii i Grecji

0
47
Rate this post

PORADY DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH

 

WIZY:

Dla obywateli polskich przy pobytach do 30 dni nie ma obowiązku wizowego. Zezwoleń na przedłużenie pobytu udzielają obwodowe biura paszportowe MSW.

 

PASZPORT/DOWÓD OSOBISTY:

Jeden z w/w dokumentów musi być ważny co najmniej sześć miesięcy dłużej od deklarowanego czasu pobytu.

 

PRAWO JAZDY I PRZEPISY DROGOWE:

Honorowane jest polskie i międzynarodowe prawo jazdy. Władze graniczne dokonują w paszporcie adnotacji nt. samochodu. Zobowiązuje to podróżnego do wyjazdu tym samym pojazdem. Wyjazd innym samochodem traktowany jest jako próba dokonania nielegalnego importu pojazdu. Nie wolno udostępniać swojego pojazdu obywatelowi bułgarskiemu, jak również nie wolno kierować pojazdem należącym do obywatela bułgarskiego, chyba że posiada się notarialnie poświadczone pełnomocnictwo bułgarskiego właściciela.

 

OPIEKA MEDYCZNA:

Nie ma specjalnych zagrożeń epidemiologicznych. Nie są wymagane szczepienia. Od 1 grudnia 2001 r. wszystkim cudzoziemcom, w tym turystom tranzytowym, zaleca się prywatne ubezpieczenia zdrowotne na okres pobytu w Bułgarii. Europejska Karta Zdrowia (w Polsce wydawana bezpłatnie przez NFZ) obowiązuje wyłącznie w państwowej służbie zdrowia, której jakość pozostawia wiele do życzenia.

 

PRZEPISY CELNE:

Bezcłowo można wwozić i wywozić artykuły do łącznej wartości 300 Euro. Przy wwozie i wywozie waluty w wysokości do 1000 USD i kosztowności nie ma obowiązku wypełniania deklaracji celnej. W każdym innym przypadku należy wypełnić deklaracje celną, która jest przy wyjeździe traktowana jako dokument potwierdzający źródło pochodzenia waluty lub kosztowności.

 

WYMIANA WALUTY:

Wymieniając walutę, należy korzystać wyłącznie z kantorów wymiany, w których nie są pobierane dodatkowe opłaty manipulacyjne – najlepiej uprzednio zapytać, jaką sumę otrzyma się za określoną kwotę w walucie.
1 lipca 1999 r. dokonano denominacji bułgarskiego lewa. Od 1 stycznia 2000 r. w obiegu są jedynie nowe pieniądze: 1 LEW jest równy starym 1000 LEWOM. Stare pieniądze wyszły całkowicie z obiegu i można je wymienić jedynie w banku.

 

PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE W POLSCE:

 

Ambasada Republiki Bułgarii
Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa
tel.: (022) 629-40-71 do 75, (022) 625-71-71;
fax: (022) 628-22-71
e-mail: office@bgemb.com.pl, polityka@bgemb.com.pl

Wydział Handlowy
tel.: (022) 629-41-11, (022) 621-25-35;
fax: (022) 625-59-89;
fax: (022) 628-22-71
e-mail: brhbg1@supermedia.pl

Wydział Konsularny
tel.: (022) 628-13-40

 

PLACÓWKI POLSKIE ZA GRANICĄ:

 

Ambasada RP
ul. Chan Krum 46, 1000 Sofia
tel.: (003592) 987-26-10, 987-26-60;
fax: (003592) 987-29-39
e-mail: polamba@internet-bg.net

Wydział Konsularny
tel./fax: (003592) 981-85-45
e-mail: polconsul@internet-bg.net

Bułgaria

Przydatne informacje

Przepisy wjazdowe

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2007 r. obywatele polscy mogą wjeżdżać i przebywać na terytorium Republiki Bułgarii przez 90 dni w ciągu 6 miesięcy, oraz przejeżdżać tranzytem przez terytorium Republiki Bułgarii na podstawie ważnych paszportów lub dowodów osobistych.

 

Obyczaje

Gesty głową, podobne do oznaczających w Polsce negacje i potwierdzenie, w Bułgarii mają znaczenie odwrotne. Dobrze jest upewnić się słownie, czy rozmówca chciał powiedzieć nie (ne) czy tak (da).

 

W przypadku choroby

Należy telefonicznie skontaktować się z centrum alarmowym Ubezpieczyciela, podać numer polisy, miejsce pobytu, dane personalne oraz niepokojące objawy (numery podane są na pierwszych stronach niniejszego poradnika). Konsultant udzieli Państwu dalszych instrukcji.

 

Kradzież, utrata dokumentów

Jeśli zostali Państwo napadnięci lub zniknęły Państwa dokumenty i kosztowności, zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić lokalnej policji. W przypadku utraty paszportu lub innych dokumentów podróży konsul może, po uprzednim potwierdzeniu tożsamości, wydać paszport tymczasowy na powrót do kraju.

 

Uwaga!

Wymieniając walutę w kantorach, należy zachować szczególną ostrożność, gdyż częste są przypadki wypłacania kwot niższych, niż to wynika z podanego przed kantorami kursu (najlepiej uprzednio zapytać, jaką sumę otrzyma się za określoną kwotę w walucie). Niektóre kantory i banki wymieniają również złotówki. Za wymianę walut kantory pobierają niekiedy prowizję. (Kurs euro jest w Bułgarii stały 1,91-1,95lv za 1 euro). Uwaga! W żadnym przypadku nie należy wymieniać pieniędzy na ulicy u przypadkowych osób!

Na terenie Bułgarii działa kilkaset punktów Western Union, MoneyGram, za których pośrednictwem możliwe jest błyskawiczne przekazanie pieniędzy z Polski. Funkcjonują bankomaty dla posiadaczy kart Visa, Maestro, MasterCard itp. Należy zwrócić uwagę przy wypłacaniu pieniędzy z bankomatu czy nie ma na nim podejrzanych nakładek, czy nie wymaga od nas zbyt wielu danych oraz czy ktoś nie obserwuje nas podczas dokonywania transakcji.

 

Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym.

 

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Bułgarii

Bułgaria, Sofia, Chan Krum 46, 1000

Tel.: + 359 2 987 26 10; Tel. dyżurny: + 359 884 688 510 – (po godzinach pracy)

Tel. dyżurny: + 359 2 981 85 45 – (w godzinach pracy) Faks: +359 2 987 29 39

Grecja

Przydatne informacje

Przepisy wjazdowe

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2007 r. obywatele polscy mogą wjeżdżać i przebywać na terytorium Republiki Grecji przez 90 dni w ciągu 6 miesięcy, oraz przejeżdżać tranzytem przez terytorium Republiki Grecji na podstawie ważnych paszportów lub dowodów osobistych.

 

Przepisy celne

Przewóz towarów podlega ograniczeniom ilościowym na ogólnych zasadach obowiązujących w Unii Europejskiej. Pełnoletni turyści podróżujący do Grecji mogą wwozić i przewozić towary w ilościach wskazujących na ich przeznaczenie do użytku osobistego; nie podlegające  odsprzedaży ( 800 papierosów, 400 cygaretek, 200 cygar, 1 kg tytoniu, 10 litrów wyrobów spirytusowych, 20 litrów wina alkoholizowanego, 90 litrów wina, 110 litrów piwa).

W przypadku choroby

Należy telefonicznie skontaktować się z centrum alarmowym Ubezpieczyciela, podać numer polisy, miejsce pobytu, dane personalne oraz niepokojące objawy (numery podane są na pierwszych stronach niniejszego poradnika). Konsultant udzieli Państwu dalszych instrukcji.

 

Bezpieczeństwo

Jednym ze skutków kryzysu gospodarczego jest wzrost przestępczości, powodujący konieczność zwiększonej czujności przed złodziejami, szczególnie w zatłoczonych miejscach turystycznych, w środkach transportu miejskiego oraz na plażach. Należy pamiętać by zamykać samochody oraz nie pozostawiać bez nadzoru rzeczy osobistych i dokumentów w miejscach publicznych. Jeśli zostali Państwo napadnięci lub zniknęły Państwa dokumenty i kosztowności, zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić lokalnej policji. W przypadku utraty paszportu lub innych dokumentów podróży konsul może, po uprzednim potwierdzeniu tożsamości, wydać paszport tymczasowy na powrót do kraju.

 

Uwaga!

Wymieniając walutę w kantorach, należy zachować szczególną ostrożność, gdyż częste są przypadki wypłacania kwot niższych, niż to wynika z podanego przed kantorami kursu (najlepiej uprzednio zapytać, jaką sumę otrzyma się za określoną kwotę w walucie). Niektóre kantory i banki wymieniają również złotówki. Za wymianę walut kantory pobierają niekiedy prowizję. Uwaga! W żadnym przypadku nie należy wymieniać pieniędzy na ulicy u przypadkowych osób!

Na terenie Grecji działa kilkaset punktów Western Union, MoneyGram, za których pośrednictwem możliwe jest błyskawiczne przekazanie pieniędzy z Polski. Funkcjonują bankomaty dla posiadaczy kart Visa, Maestro, MasterCard itp. Należy zwrócić uwagę przy wypłacaniu pieniędzy z bankomatu czy nie ma na nim podejrzanych nakładek, czy nie wymaga od nas zbyt wielu danych oraz czy ktoś nie obserwuje nas podczas dokonywania transakcji.

 

Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym.

 

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Greckiej

ul. Chryssanthemon 22

154 52 Paleo Psychiko, Ateny

Tel.: (+30) 210 6797 70, Faks: (+30) 210 6797 711

Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Salonikach

ul. Tsimiski 78, 546 22 Saloniki

Tel.: (+30) 2310 288205 Faks: (+30) 2310 234153

Albania

Przydatne informacje

 

Przepisy wjazdowe

Obywatele polscy mogą wjeżdżać bez wizy i przebywać na terytorium Albanii do 90 dni w ciągu 180 dni licząc od dnia pierwszego wjazdu. Obywatele polscy mogą wjeżdżać do Albanii na podstawie ważnego paszportu lub ważnego dowodu osobistego. Dokument wjazdowy powinien mieć zapas ważności 3 miesiące od planowanej daty opuszczenia Albanii. Od obywateli polskich nie pobiera się granicznych opłat wjazdowych.

 

Przepisy celne

Nie ma specjalnych uregulowań dotyczących wwozu pieniędzy i materiałów, muszą to być bliżej nieokreślone ilości do użytku własnego. Wywóz pieniędzy ograniczony jest do kwoty 10 tys. EUR na osobę. Nie ma restrykcji celnych odbiegających od powszechnie przyjętych standardów.

 

W przypadku choroby

Należy telefonicznie skontaktować się z centrum alarmowym Ubezpieczyciela, podać numer polisy, miejsce pobytu, dane personalne oraz niepokojące objawy (numery podane są na pierwszych stronach niniejszego poradnika). Konsultant udzieli Państwu dalszych instrukcji.

 

Dla kierowców

Respektowane jest polskie i międzynarodowe prawo jazdy. Kierowca musi posiadać ubezpieczenie OC – tzw. zieloną kartę. Uznawane są zielone karty wystawiane przez polskie towarzystwa ubezpieczeniowe. W przypadku podróżowania autem będącym własnością osoby trzeciej lub firmy należy posiadać notarialne upoważnienie w j. angielskim od właściciela auta. Ostatnio zmodernizowano część dróg głównych. Nie zaleca się poruszania po drogach po zmroku ze względu na nieoświetlonych użytkowników (motocykle, rowery, piesi) oraz nieoznakowane i nieoświetlone przeszkody na drodze (m.in. otwarte studzienki kanalizacyjne, osuwiska kamieni i inne). Stosunek miejscowych kierowców do zasad ruchu i przepisów bywa niefrasobliwy, wobec czego auto należy prowadzić ze wzmożoną ostrożnością i starać się przewidywać niestandardowe zachowania współużytkowników drogi. Do podstawowych wykroczeń drogowych należą: przejazd na czerwonym świetle, niesygnalizowanie skrętu i wymuszanie pierwszeństwa przejazdu. Wiele samochodów jest w złym stanie technicznym, nierzadko brak im tylnych lub przednich świateł, lusterek wstecznych. Bez świateł i często pod prąd jeżdżą rowerzyści i motocykliści na skuterach. Należy zwracać szczególną uwagę na pieszych, przechodzących przez jezdnię w niedozwolonych miejscach lub zwierzęta. W Albanii stosuje się rygorystyczne przepisy drogowe. Za wykroczenie drogowe (nawet nieznaczne) grozi oprócz kary grzywny pozbawienie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego samochodu na pół roku. Przy kolizji lub wypadku drogowym należy skontaktować się z konsulem. Likwidacja skutków wypadków drogowych może ciągnąć się przez kilka miesięcy, dlatego warto upewnić się wybierając firmę ubezpieczeniową w Polsce czy współpracuje ona z firmą albańską.

 

Religia, obyczaje

W Albanii obowiązują normy obyczajowe podobne do norm przyjętych w innych krajach bałkańskich. Albania to kraj tolerancji religijnej, a kwestie natury religijnej nie stwarzają problemów przyjezdnym. W Tiranie działają 4 kościoły katolickie, kilka meczetów i cerkwi prawosławnych. W całej Albanii przeważa islam, religie chrześcijańskie są zakorzenione w części południowej (prawosławie) oraz północnej (katolicyzm).

 

Uwaga!

Telefony komórkowe!!!

Albania nie jest członkiem Unii Europejskiej, wiec obowiązują tutaj dość wysokie ceny w roamingu. Połączenie z telefonu komórkowego do Polski to ok. 5-8zł/ minuta, sms to około 2 złote, rozmowa przychodząca 1-2zł/min (w zależności od operatora). Należy również wyłączyć przesyłanie danych, aby uniknąć opłat za Internet 3G.

Jest coraz więcej bankomatów, jednak zaleca się korzystanie z bankomatów ulokowanych na terenie banków, ponieważ w automatach ulicznych często zdarzają się przypadki zatrzymywania kart. Na licznych stacjach benzynowych, w hotelach lub restauracjach można płacić rachunki w EURO.

 

Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym.

 

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Albanii

Albania, Tirana, Rruga e Durresit 123,

Tel.: +355 4 4510020 Tel. dyżurny: +355 694022011 Faks: +355 4 2233364