Węgry

0
100
Rate this post

Węgry to kraj leżący nad Dunajem. Większość powierzchni Węgier to niziny położone w zapadlisku tektonicznym między Karpatami, Alpami i Górami Dynarskimi. Poniżej 200 metrów n.p.m. leży 82% powierzchni Węgier, z czego 29% poniżej 100 m n.p.m. 15% powierzchni kraju leży na wysokościach 200 – 400 m n.p.m. Tylko 2% Węgier to obszary leżące powyżej 400 m n.p.m.

Ludność

Ludność Węgier: 10,3 milionów ludności. Gęstość zaludnienia: 111 osób na 1 km2

Stolica

Stolicą Węgier jest Budapeszt – 2.115.000 mieszkańców. 59% obywateli Węgier zamieszkuje w miastach.

Największe miasta

Największe miasta Węgier pod względem ilości mieszkańców:

 • Miszkolc (Miskolc) 208.000 mieszkańców
 • Debreczyn (Debrecen) – 220.000 mieszkańców
 • Segedyn (Szeged) – 189.000 mieszkańców
 • Pecz (Pecs) – 183.000 mieszkańców
 • Gyor – 130.000 mieszkańców

Narodowości

Węgrzy to 97% wszystkich zamieszkujących kraj. Najbardziej liczną mniejszością narodową są Niemcy, którzy stanowią 2% mieszkańców Węgier.

Język

Węgrzy posługują się językiem węgierskim.

Religie

Najważniejsze religie: katolicyzm 49%, protestanci 29%.

Rolnictwo

72% powierzchni Węgier to użytki rolne (z czego 58% to grunty orne i sady a 14% to łąki i pastwiska), lasy stanowią 17%.

Przemysł

Struktura zatrudnienia Węgrów:

 • 39% Węgrów pracuje w przemyśle i budownictwie
 • 20% Węgrów zatrudnione jest w rolnictwie i leśnictwie
 • 31% Węgrów pracuje w sektorze usług

Infrastruktura komunikacyjna

Na 100 km2 przypada ponad 8 km linii kolejowych i 32 km dróg podwyższonego standardu. Na 1000 mieszkańców przypada 118 samochodów osobowych.

Waluta

Waluta Węgier: 1 forint (HUF) = 100 fillerów

Na terytorium Węgier długość Dunaju to 420 km (wlicza się w to graniczny odcinek z Czechami i Słowacją, liczący 140 km). AlfoldWielka Nizina Węgierska zajmuje prawie połowę kraju. Rzeki Cisa i rzeka Dunaj dzielą Węgry na krainy: Kraj Zacisański (Tiszantul) na wschód od Cisy, Duna Tisza Kóze – to międzyrzecze Dunaju i Cisy, oraz równinę Mezófóld znajdującą się na zachód od Dunaju, w trójkącie BudapesztBalatonrzeka Sió.

Krajobraz Węgier zdominowany jest płaskimi, bezleśnymi połaciami, gdzieniegdzie urozmaiconymi piaszczystymi wydmami (najwyższa taka wydma ma wysokość 182 m n.p.m.), piaskami lotnymi, słonymi jeziorkami. Puszta Hortobagy to pozostałość po dawnym stepie.

Atrakcje turystyczne Węgier

Na turystyczną atrakcyjność Węgier składają się przede wszystkim unikalne cechy kultury węgierskiej (odrębność etniczna i pieczołowicie pielęgnowana tradycja historyczna) a także warunki klimatyczne, które sprzyjają lecznictwu uzdrowiskowemu. Walory przyrodnicze, mnogość zabytków uzupełniają listę walorów turystycznych Węgier.

Regiony turystyczne Węgier

Oto wybrane regiony turystyczne Węgier. Pozostałe regiony turystyczne na Węgrzech opisaliśmy w kolejnych działach naszego przewodnika.

Dunakanyar

Dunakanyar to region Węgier leżący na północ od Budapesztu. Dunakanyar znajduje się przełomie Dunaju przez góry Pilis i Bórzsóny. Głównym walorem regionu są piękne krajobrazy oraz możliwość uprawiania sportów wodnych. Bliskość Budapesztu sprawia, że historyczne zabytkowe miejscowości pełnią w regionie rolę ośrodków wypoczynkowych – są to głównie ośrodki wypoczynku weekendowego.

Do największych miejscowości wypoczynku weekendowego w regionie Dunakanyar należą:

 • Szentendre
 • Wyszehrad
 • Esztegom

Szentendre

SzentendreUlcisia Castra (rzymska twierdza). Szentendre charakteryzuje się folklorem ludności serbskiej, która od czasów tureckich zamieszkiwała to miejsce. W tradycji było miejscem pobytu malarzy. Zabytkowa część miasta Szentendre to przede wszystkim architektura baroku i rokoka z XVIII wieku.

Wyszehrad (Visegrad)

Ruiny zamku, Wyszehrad

Wyszehrad (Visegrad) leży w najbardziej malowniczej części przełomu Dunaju. W Wyszehradzie jest barkowoky kościół oraz XVIII-wieczne domy. Są też ruiny zamków królewskich (XIII, XIV, XV wiek) oraz renesansowego pałacu pałacu Macieja Korwina.

Esztergom (Ostrzyhom)

Esztergom (Ostrzyhom) – dawna twierdza i osada handlowa za czasów Karola Wielkiego (ówczesna nazwa miejscowości: Osterringum). Siedziba królewska Arpadów w średniowieczu (średniowieczna nazwa: Strigonium) do najazdu Mongołów w 1241 r. Esztergom około roku 1000 był arcybiskupstwem. Zabytki to m.in. ruiny zamku z XII w., kamienice barokowe z XVII i XVIII wieku. Najważniejszą atrakcją turystyczną Esztergom jest jednak bazylika klasycystyczna (budowana w latach 1822-1862), której niektóre części pochodzą z XII i XIV wieku, kaplica bazyliki pochodzi z wieku XVI. Bazylika w Esztergom to największy kościół na Węgrzech. Wymiary: długość 107 metrów, wysokość 100 metrów a kolumny mają wysokość 22 metrów.