Wyjazdy integracyjne – Piotrków Trybunalski

0
55
Rate this post

Sposoby motywowania
Kłopoty polskich w firm w znalezieniu dobrych i lojalnych pracowników wynikają ze splotu kilku ważnych czynników. Na niektóre z nich polski pracodawca nie ma wielkiego wpływu. Mówimy tu o zawodach, które na całym świecie cierpią na poważne niedobory absolwentów uczelni. Specjaliści w programowaniu, sieciach komputerowych szczególnie są rozchwytywani na całym świecie. Mobilność programistów i możliwości pracy dla kilku podmiotów przez internet powoduje, że polski pracodawca konkuruje z największymi na świecie. Wyjazdy integracyjne są używane na całym świecie jako dodatkowa motywacja dla pracownika. Pracownik, kiedy jest zadowolony, rzadziej myśli o zmianie pracy. Stabilność w zakresie rotacji pracowników jest pożądana. Rotacja ma być jak najniższa, a efektywność jak najwyższa.Wyjazdy integracyjne są jedną z metod minimalizowania rotacji. Motywowanie negatywne i ciągłe ganienie za błędy nie jest dobrym rozwiązaniem. Co więcej, pracownik, który zdecyduje się odejść, zwykle nie będzie miał dobrej opinii o firmie, co może się odbić na przyszłych rekrutacjach i braku chętnych do pracy.