Wyjazd do Grecji – Niezbędne dokumenty

0
110
Rate this post

Wybierający się do Grecji na wypoczynek obywatele Polscy nie muszą specjalnie martwić się o dokumenty. Oba kraje należą do Unii Europejskiej i korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w jej ramach. Dokumentem uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu na terytorium Hellady do 90 dni jest paszport lub dowód osobisty. Należy zadbać, aby były one w należytym stanie technicznym umożliwiającym odczytanie i potwierdzenie danych.

W przypadku pobytu wynoszącego więcej niż trzy miesiące musimy złożyć wniosek o zezwolenie. W przeciwnym wypadku grozi nam kara grzywny lub odpowiedzialność karna. Wykupując przed wyjazdem międzynarodowe ubezpieczenie zdrowotne, należy mieć przy sobie dokument potwierdzający ten fakt.

Przewóz towarowy również nie wymaga dodatkowych dokumentów (z wyjątkiem tych obowiązkowych dla samochodów, OC, prawo jazdy i dowód rejestracyjny). Podlega on jedynie ograniczeniom ilościowym dla UE.