Panteon

0
60
Rate this post

Jak wiadomo, Rzym był w starożytności stolicą jednego z największych imperiów, jakie widziała ludzkość. Rzymianie stworzyli cywilizację odrębną od innych ówczesnych narodów, z biegiem lat kształtując swoje prawo, zwyczaje i religię. Jak to zwykle bywa w przypacdku większości kultur na świecie, to właśnie wierzenia ludności wywarły największy wpływ na sztukę i architekturę danej cywilizacji. Tak więc oczywistą sprawą jest, że w Rzymie pozostało mnóstwo świątyń, pochodzących z czasów, gdy nikt jeszcze nie słyszał o Chrześcijaństwie. Doskonałym przykładem takiej budowli jest Panteon położony w stolicy Włoch.

Panteon pierwotnie był miejscem poświęconym wszystkim rzymskim bogom. Pierotnie stała tutaj inna świątynia, zbudowana w 27 r. p.n.e., która jednak strawiona została przez pożar. Budowla w obecnej formie powstała tutaj w 125 r. n.e. na ruinach tej dawnej. Warto zauważyć, że w czasach tych istniało już Chrześcijaństwo, a wyznania od wieków kultywowane w Rzymie powoli zanikały. Zaskutkowało to tym, że w 609 r. Panteon został przekazany papiestwu, i przeszktałcony w świątynię chrześcijańską, mimo to zachowało się w nim kilka elementów nawiązujących do mitologii rzymskiej. W następnych latach budynek przechodził kilka remontów oraz był rozbudowywany z inicjatywy kolejnych papieży. W czasach średniowiecznych został nieco zaniedbany i utracił swoje znaczenie, w pod koniec tego okresu był nawet używany w celach militarnych. Po nadejściu odrodzenia rozpoczęły się jednak prace remontowe i wkrótce Panteon odzyskał swoją świetność. Do dzisiaj pełni funkcję ważnej świątyni, a także grobowca. Spoczywa w nim m.in. Rafael Santi, włoski malarz oraz architekt, który kierował renowacją i odnowieniem budynku, a także dwóch pierwszych królów Włoch panujących po zjednoczeniu w XIX w.Panteon

Panteon zbudowany jest na planie koła. Wejście otoczone jest szesnastoma kolumnami ułożonymi w trzech rzędach, dzięki czemu budowla sprawia niesamowite wrażenie już przed zgłębieniem się w jej wnętrzu. Wewnątrz znajduje się kilka kapliczek, z których niektóre pełnią też rolę grobowców. Sklepienie wieńczy imponująca kopuła, posidająca na samym szczycie otwór, przez który do środka świątyni wpada światło, i oświetla poszczególne kapliczki w zależności od pory dnia.

Panteon z pewnością jest jedną z największych atrakcji turystycznych Rzymu, co w przypadku takiego miasta jest niemałym osiągnięciem. Odwiedzając “wieczne miasto” koniecznie pamiętajmy o tej budowli, gdyż niewiele jest na świecie starożytnych świątyń zachowanych w tak dobrym stanie.