Nowości:

Turcja paszport i wiza

Turcja paszport i wiza

Pomimo optymistycznej deklaracji, o zniesieniu wiz turystycznych dla obywateli naszego kraju, złożonej przez premiera Turcji w grudniu ubiegłego roku, obywatele polscy nadal mogą wjeżdżać do Turcji tylko na podstawie ważnego paszportu oraz wizy. Na zniesienie obowiązku wizowego musimy poczekać, aż do momentu, gdy rząd turecki przygotuje odpowiednie akty prawne. To jak na razie nie nastąpiło.

PASZPORT

Data ważności paszportu nie może być krótsza niż 60 dni od daty wygaśnięcia wizy. Na ogół, wizy wydawane są na 6 miesięcy, tak więc paszport musi być ważny co najmniej 8 miesięcy od daty wyjazdu. Drugim warunkiem jest posiadanie w paszporcie wolnego miejsca na umieszczenie tam wizy. Brak pustej strony skutkuje odmową jej wydania. Jeżeli ktoś posiada paszport tymczasowy musi ubiegać się o wizę w tureckiej placówce konsularnej, nie może otrzymać jej korzystając z systemu e-wiza lub na granicy.

Należy pamiętać, że do Turcji nie można wjechać na podstawie dowodu osobistego.

WIZA W TURCJI

Wiza turystyczna upoważniająca do wjazdu na teren Turcji standardowo wydawana jest na 180 dni. Nie daje ona prawa podjęcia pracy. Wiza jest z reguły wielokrotna i upoważnia do pobytu przez łączny okres 90 dni.

Aby otrzymać wizę turecką należy skorzystać z platformy internetowej E-visa https://www.evisa.gov.tr/pl/. Po wejściu na stronę należy dokonać rejestracji, wypełnić zamieszczony tam formularz oraz uiścić opłatę za pomocą karty kredytowej lub debetowej. Cena wizy to 20 USD. Następnie na podany w formularzu adres e-mail, zostaje wysłane potwierdzenie wydania wizy, które należy wydrukować i zabrać ze sobą w podróż, a potem okazać podczas kontroli granicznej. Wizę można też otrzymać we wszystkich punktach granicznych po przyjeździe do Turcji, wówczas cena wizy wynosi 30 USD lub 25 EUR.

Jeżeli cel wyjazdu do Turcji jest inny niż turystyczny lub biznesowy, to o wizę należy zwrócić się bezpośrednio do Ambasady Republiki Turcji w Warszawie, wypełniając wniosek o wizę odpowiadającą konkretnemu celowi pobytu.