Czy potrzebny jest paszport w Tunezji?

0
104
Rate this post

Unia Europejska, Strefa Schengen – wszystko to pozwala nam zapomnieć o utrudnieniach związanych z poruszaniem się po poszczególnych krajach, póki co, Europy. Tak bardzo przyzwyczailiśmy się do podróżowania bez mnóstwa formalności i dokumentów, że czasem zdarza się nam pewnie zapominać, że nie do wszystkich krajów dojedziemy bez paszportu.

Dowód osobisty zamiast paszportu

W dzisiejszym świecie często zamiast paszportu można okazać wyłącznie dowód osobisty, który jest wystarczającym dowodem tożsamości i pozwala na swobodne podróżowanie. Okazanie paszportu nie jest jednak nielegalne – te dwa dokumenty mogą być stosowane wymiennie. Są natomiast takie kraje, do których wjazd jest możliwy tylko na podstawie okazania paszportu. Będą to na przykład Argentyna, Australia, Turcja, Wenezuela, Tunezja, Ukraina, Tajlandia.

Wjazd do Tunezji

Tunezja to państwo leżące w Afryce Północnej z dostępem do Morza Śródziemnego. To państwo znane w Polsce z wyjazdów wakacyjnych. Mimo że wjazd do tego kraju nie jest najprostszy z możliwych, to Polacy często wybierają je jako miejsce swojego odpoczynku. Oferty urlopowe Tunezji są widocznie na tyle atrakcyjne, że Polakom niestraszne żadne przeciwności.

Wiza w Tunezji

Otóż jeśli chodzi o wjazd do tego kraju, to od każdego Polaka, mieszkającego nawet w innym kraju niż Polska, wymagana jest wiza. Każdy turysta przekraczający granice Tunezji musi okazać wizę, aby na granicy nie było problemów. Od tej reguły istnieje jednak pewne odstępstwo: jeśli turysta porusza się w zorganizowanej grupie wysyłanej przez biuro podróży, wtedy wiza nie jest od niego wymagana. Musi jednak wjechać i wyjechać z kraju w taki sam sposób – to znaczy granicę musi za każdym razem, przekroczyć z całą grupą.

Wizę można uzyskać od przedstawicielstwa dyplomatycznego i urzędów konsularnych Tunezji, a jest ona ważna tylko trzy miesiące. Jeśli przedłużamy swój pobyt w tym kraju, wówczas musimy przedstawić zgodę osoby zapraszającej albo przedłużoną rezerwację w hotelu, w którym turysta jest zakwaterowany. Mimo tego łączny pobyt turysty w Tunezji nie może przekraczać trzech miesięcy.

Paszport w Tunezji

Sam przejazd przez granicę wymaga okazania paszportu, przy czym, nie może on być w żaden sposób zniszczony, dane nie mogą być zamazane – to wszystko spowoduje bowiem pewne problemy na granicy, o ile w ogóle pozwoli na jej przekroczenie. Tego chyba wszyscy urlopowicze chcą się wystrzegać. Pamiętajmy, że każdy dokument tożsamości jest naszą wizytówką i przepustką do wielu ofert tego świata. Zadbajmy o niego, aby cieszyć się z uroków świata.

Jak zatem widać w Tunezji paszport i dowód osobisty nie są traktowanym na równi dowodem tożsamości.

Stały pobyt w Tunezji

W Tunezji można także podjąć pracę. Wówczas procedury wyglądają nieco inaczej niż w przypadku wyjazdu na wakacje. Trzeba wtedy uzyskać odpowiednie pozwolenie oraz kartę pobytu czasowego. Należy się z tym zwrócić do Ministerstwa ds. Zatrudnienia oraz do wydziału ds. cudzoziemców w siedzibie gubernatora.

Podobnie rzecz się ma w przypadku osób pragnących podjąć studia lub staż na terenie Tunezji. Dodatkowym dokumentem uprawniającym do tego jest zgoda Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i zaświadczenie z właściwej uczelni o gotowości przyjęcia go na staż czy studia.

Inaczej rzecz się ma w przypadku zawierania małżeństwa: wtedy kartę pobytu stałego uzyskuje się po przedstawieniu kontraktu małżeńskiego – to w przypadku, kiedy to mężczyzna pochodzi z Tunezji. Jeśli z Tunezji pochodzi kobieta, wtedy potrzebna jest zgoda Ministerstwa ds. Religijnych, a dodatkowo składający wniosek automatycznie zgadza się na zmianę wiary na islam.

Tunezja krajem islamskim

Tunezja jest krajem islamskim, dlatego panują tam nieco inne zwyczaje niż w znanych nam krajach europejskich. Trzeba dostosować się do tych wymagań, aby osiągnąć zamierzony cel – fantastyczny urlop lub pobyt stały umotywowany w różnoraki sposób. Tunezja – paszport i do dzieła!