Kentucky i Kolorado

0
35
Rate this post

Kentucky jest to stan leżący we wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Od północy sąsiaduje mu stan Illinois. Tennessee jest południową granica stanu. Na wschodzie natomiast sąsiadują mu dwa stany Wirginia Zachodnia oraz Wirginia. Na zachodzie granicę tego stanu wyznacza stan Missouri. Nizina Missisipi wchodzi w skład zim należących do tego stanu. Cała reszta terenu stanu charakteryzuje się pagórkowatym terenem.

Klimat jakim cechuje się ten stan jest klimat podzwrotnikowy wilgotny. Największe rzeki płynące poprzez stan Kentucky są następujące: Missisipi, Ohio, Kentucky River, Green River oraz Cumberland River. Cały stan jest podzielony na 120 hrabstw. Największym hrabstwem jest hrabstwo Pike. Do największych miast zaliczamy kolejno: Louisville, Lexington, Owensboro, Bowling Greek oraz Covington. Do największych upraw w Kentucky należą następujące uprawy: tytoniu, soi oraz kukurydzy. Stan ten jest bardzo dobrze znany z produkcji Bourbonu. Farmerzy hodują tutaj głównie następujące zwierzęta: bydło, trzoda chlewna oraz konie. Najbardziej rozwiniętym nurtem przemysłowym jest: przemysł maszynowy, przemysł spożywczy, elektrotechniczny, hutniczy oraz petrochemiczny. Mieszkańcy tego stanu zajmują się również przemysłem wydobywczym węgla kamiennego.

Stan położony w środkowo zachodniej części kraju nazywa się Kolorado. Na północy jest on ograniczony dwoma stanami Wyoming oraz Nebraska. Na wschodzi graniczy on ze stanem Kansas. Południowym sąsiadem jest Oklahoma oraz nowy Meksyk. Utah jest zachodnią granicą. W przeważającej części kraju teren jest górzysty lub wyżynny. Terytorium to cechuje się klimatem suchym oraz pustynnym latem. Zimy w stanie Kolorado są bardzo bogate w śnieg. Jest tam słonecznie przez cały rok kalendarzowy. Głównymi rzekami jakie płyną przez stan Kolorado są: Colorado River, South Platte River. Cały stan Kolorado został podzielony na 64 hrabstwa, z których największym jest hrabstwo Las Animas. Posaida bardzo mała ilość parków narodowych bo tylko 4. Bardzo dużo Firm posiada swoje siedziby w stanie Kolorado. Farmerzy w tamtych stronach zajmują się głównie uprawą: kukurydzy, pszenicy, buraków cukrowych, jęczmienia, ziemniaków, jabłek oraz brzoskwiń. Bardzo spotykanym elementem krajobrazowym są bardzo dużo hodowle. Na tych hodowlach hoduje się: bydło, owce oraz drób. Jest tutaj również dość dobrze rozwinięty przemysł wydobywczy uranu oraz molibdenu.