Organizacja imprez – Piotrków Trybunalski

0
42
Rate this post

Organizacja imprez masowych
Organizacja imprez masowych nie należy do rzeczy łatwych i wymaga nieco wysiłku. Przede wszystkim, aby zorganizować taką imprezę, wymagane jest zezwolenie, które zależnie od miejsca zamieszkania wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Żeby zabawa doszła do skutku, organizator minimum trzydzieści dni przed planowanym jej rozpoczęciem powinien wystąpić do tychże urzędników o wydanie należytego przyzwolenia. Do wniosku załącza się również opinie między innymi o niezbędnych środkach potrzebnych do zabezpieczenia imprez masowych czy opinię państwowego inspektora sanitarnego. Organizator imprezy masowej zobowiązuje się do spełnienia określonych wymogów, m.in.: zapewnia służbę porządkową, pomoc medyczną, zaplecze sanitarne czy drogi ewakuacji i sprzęt ratowniczy. Imprezę masową należy ubezpieczyć. Tutaj pojawią się kwestia, aby sprawdzić w przepisach prawnych, czy zamierzana impreza zalicza się do definicji imprezy masowej. Jeśli tak, to na organizatorze ciąży powinność zawarcia tzw. OC za wyrządzone szkody. Zapewnieni bezpieczeństwa uczestnikom zabawy to kwestia kluczowa.