Gdyby dziś w Grecji Żył Platon

0
69
Rate this post

Poglądy Platona dotyczące definicji państwa znacznie się różnią zarówno wg Hegla jak i innych filozofów. Według Platona państwo to podobieństwo miedzy indywidualna jednostka a społeczeństwem. Jedyna różnice jaka dostrzegł i wyodrębnił to sposób zapisywania tych dwóch pojęć. Twierdził, ze społeczeństwo to indywiduum . które zapisujemy wielka litera i to różni je od jednostki . Platon od początku był świadomy , że stworzenie idealnego państwa to sprawa szalenie trudna do zrealizowania. Był jednak przekonany, że precyzja, rozwaga, sumienność i pracowitość pomogą mu osiągnąć zamierzony cel. Zadawał sobie kluczowe pytania : kto tak naprawdę powinien rządzić w państwie i jakie powinno być społeczeństwo? Rozważając wszelkie poglądy dotyczące państwa wykreowała własna filozofie polityczną. Filozofia ta miała uleczyć „chore społeczeństwo” a przede wszystkim stworzyć wymarzone idealne i doskonałe państwo. Dokonując analizy społeczeństwa wymarzonego państwa , wziął pod uwagę psychologiczne i biologiczne koncepcje swoich czasów. Ówczesna psychologia utrzymywała , ze każdy człowiek złożony jest z dwóch różnych składników : ciała i duszy . Przeto osobę idealna charakteryzuje doskonałość zarówno fizyczna jak i psychiczna .Przez „doskonałość” rozumie tu Platon to samo co „zdrowie”. Uważał , ze o państwie powinni decydować ludzie rozważni , posiadający zdrowy stan psychiczny . Nasuwa się pytanie kim według Platona jest osoba zdrowa? Element rozumu to ta część duszy, która pozwala człowiekowi rozumować , argumentować , rozważać . Element dzielności to ten , co czyni kogoś odważnym lub tchórzliwym i daje mu siłę woli . Element pożądliwości zaś składa Się z potrzeb i pragnień człowieka takich jak jedzenie picie czy seks. W doskonałym państwie nie jest dopuszczalne aby każdy dążyłby na własna rękę do dobra. W myśl Platona państwo takie powinno leżeć nad morzem , gdyż to spowodowałoby napływ obcokrajowców i rozluźnienie dyscypliny. Powinno ono być na tyle duże aby samo mogło się wyżywić i obronić – powinno zatem liczy 5040 mieszkańców. Doskonałe państwo powinno być ascetyczne. Dwie wyższe warstwy powinny wyrzec się własnych korzyści dla dobra ogółu. Jeśli każdy będzie godnie wypełniał przydzielone mu zadania nie będzie ubóstwa , które prowadzi do przestępstw . W myśl Platona obywatele będą mieli poczucie bezpieczeństwa. Platon był zwolennikiem państwa zamkniętego , które tkwi w zastygłych strukturach. Był on przeciwny społeczeństwu demokratycznemu i demokracji , uważał ustrój demokratyczny za chwiejny i niepewny. Filozof w swoim idealnym państwie propaguje ustrój arystokratyczny. Oznacza to , ze władze sprawują najlepsi co do wychowania i natury , których cechuje cnota jako wartość najwyższa. W państwie tym miałaby rządzić idea uniwersalnego dobra i sprawiedliwości. Nie ma tutaj miejsca na indywidualność a każdy obywatel musi mieć ten sam cel w życiu , bo tylko wtedy można uzyskać ład i harmonie. Wizja takiego państwa jawiła się jako jeden wielki , spójny organizm. Organizm , który dąży do najwyższych wartości jakimi dla Platona są : powszechność i stałość